LOGOWANIE

Kwalifikacja EE8 - CZERWIEC 2016

(Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja EE8 - CZERWIEC 2016':

- Aby zapisać dane na płycie pokazanej na rysunku, jest potrzebny napęd ........
- Wynik działania polecenia ls –l użytego w systemie Linux przedstawia rysunek ........
- Użycie polecenia fsck w systemie Linux spowoduje ........
- Transfer danych napędu DVD dla prędkości przesyłu x48 wynosi ........
- Wydruk z drukarki igłowej odbywa się przy użyciu zestawu stalowych igieł wilości ........
- Aby udrożnić zatkane dysze kartridża drukarki atramentowej, należy ........
- Przyczyną problemu z wydrukiem z drukarki laserowej pokazanym na rysunku jest ........
- Najbardziej efektywnym sposobem sporządzania codziennej archiwizacji pojedynczego pliku o rozmiarze 4,8 GB, na pojedynczym stanowisku komputerowym bez dostępu do sieci jest ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: