LOGOWANIE

Kwalifikacja RL10 - CZERWIEC 2016

(Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja RL10 - CZERWIEC 2016':

- Nerki pobrużdżone występują ........
- Stosowana w Polsce punktowa ocena kondycji krów mlecznych (BCS) dokonywana jest w skali ........
- Na proces mineralizacji kości ma wpływ: ........
- Zapotrzebowanie bytowe krowy zależy od ........
- Zasady Wzajemnej Zgodności w obszarze C obejmują wymogi rolników w zakresie ........
- Chemiczny sposób dekornizacji cieląt polega na użyciu ........
- Sprzęt na ilustracji to ........
- Sprzęt na ilustracji to ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: