LOGOWANIE

Kwalifikacja AU15 - CZERWIEC 2016

(Wytwarzanie wyrobów stolarskich)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja AU15 - CZERWIEC 2016':

- Wykaz operacji technologicznych potrzebnych do wykonania elementu z drewna litego pokazanego na rysunkach należy uzupełnić o operację ........
- W celu usunięcia zniszczonej powłoki wykończeniowej z elementu płytowego mebla o wymiarach 1200 x 600 mm należy zastosować ........
- Do piłowania elementów krzywoliniowych należy użyć piły ........
- Optymalna wymagana wilgotność graniaków przeznaczonych do gięcia mieści się w zakresie ........
- Do konserwacji trzonków drewnianych narzędzi ręcznych należy zastosować ........
- Na którym rysunku pokazano symbol graficzny okna uchylnego? ........
- Do przyczyn odkształceń elementów graniakowych z drewna litego można zaliczyć ........
- Którym dłutem należy wykonać zaokrąglenie na tak zwaną "blaszkę" przy osadzaniu zamka wpuszczanego? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: