LOGOWANIE

Kwalifikacja AU15 - PAŹDZIERNIK 2016

(Wytwarzanie wyrobów stolarskich)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja AU15 - PAŹDZIERNIK 2016':

- Który sposób wykonania jest właściwy dla uzyskania krzywoliniowego kształtu elementów krzesła widocznego na rysunku? ........
- Za pomocą którego freza można wykonać profil pokazany na rysunku? ........
- Za pomocą którego przyrządu można dokonać kontroli ciśnienia wewnątrz autoklawu? ........
- Wykończenie powierzchni drewna powłoką kryjącą różni się od wykończenia przezroczystego wykonaniem dodatkowej operacji ........
- Przed montażem elementów krzeseł wymiary czopów należy skontrolować za pomocą ........
- Na czym polega przygotowanie zmontowanych mebli do transportu meblowozem? ........
- W celu zwalczenia kołatka domowego w starym meblu należy ........
- Mebel jest dobrze naprawiony, gdy nadaje się do użytku zgodnie z jego przeznaczeniem oraz ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: