LOGOWANIE

Kwalifikacja MS1 - CZERWIEC 2009

(Świadczenie usług w zakresie masażu)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MS1 - CZERWIEC 2009':

- Chwyt piłowania jest połączeniem głaskania ........
- Masaż o dużej sile, na progu bolesności działa na układ nerwowy ........
- Na przedniej powierzchni trzonów kręgów, od kości potylicznej do kości krzyżowej, przebiega ........
- Chwyt przyśrubowania jest techniką stosowaną w masażu ........
- Czynność oddychania zachodzi w ........
- Stosowanie techniki rozcierania w leczeniu dermatogennych przykurczy tkanek powoduje ........
- Efektywność leczniczego masażu o wpływie konsensualnym wynosi ........
- Test Lovetta jest badaniem określającym ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: