LOGOWANIE

Kwalifikacja AU31 - CZERWIEC 2016

(Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja AU31 - CZERWIEC 2016':

- Jeżeli kierowca samochodu ciężarowego ma do przejechania 750 km ze średnią prędkością 50 km/h, to przyjmując skrócony 9 godzinny odpoczynek, łączny minimalny czas pracy wyniesie ........
- Konwencja o Tymczasowej Odprawie Celnej, pozwalająca na czasowy wywóz/przywóz artykułów w celach niehandlowych, oznaczana jest skrótem ........
- Do której grupy znaków zaliczane są te, które narzucają określony sposób postępowania z ładunkiem podczas jego składowania, przemieszczania i transportu? ........
- Ciężarówka o niskim poziomie hałasu oznaczana jest znakiem ........
- W którym akcie prawnym zawarte są informacje o zakresie stosowania i znaczeniu umowy spedycji? ........
- Jaką powierzchnię magazynu należy zarezerwować dla składowania 30 kontenerów 40 stopowych typu Open Top w dwóch warstwach? ........
- W samolotowym liście przewozowym AWB w miejscu oznaczonym "Signature" zamieszcza się ........
- Do załadunku na statek jest 30 kontenerów i 10 skrzyń. Statek musi wypłynąć o godzinie 15:00, a odprawa formalna (dokumentowa) po dokonanym załadunku zajmuje 20 minut. O której godzinie najpóźniej statek musi być gotowy do rozpoczęcia załadunku, jeśli czas załadunku jednego kontenera trwa 3 minuty, a skrzyni 10 minut? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: