LOGOWANIE

Kwalifikacja AU31 - PAŹDZIERNIK 2016

(Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja AU31 - PAŹDZIERNIK 2016':

- Do przewozu opakowanych artykułów spożywczych niewymagających mrożenia, ale utrzymywania stałej temperatury podczas 6-godzinnego przewozu, należy zastosować nadwozie typu ........
- Jaki jest współczynnik wypełnienia przestrzeni ładunkowej kontenera 40' o pojemności 67,7 m3, jeżeli znajduje się w nim 20 pjł o wymiarach (dł. x szer. x wys.) 1150 x 1120 x 2000 mm? ........
- Pod osłoną karnetu TIR zakazany jest we wszystkich krajach, będących stroną tej konwencji, przewóz ........
- Przedstawiony znak umieszczony na opakowaniu transportowym oznacza ........
- Urządzenie przedstawione na rysunku to ........
- Który rodzaj ubezpieczenia pozwoli na pokrycie szkody wynikającej z niedotrzymania umowy przewozu z winy przewoźnika? ........
- Pracodawca zatrudnił kierowcę samochodu ciężarowego na okres próbny. Według obowiązujących przepisów maksymalny czas zawarcia umowy na okres próbny wynosi ........
- Jaką odległość pokona samochód jadący ze średnią prędkością 60 km/h w czasie 2 godzin i 40 minut? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: