LOGOWANIE

Kwalifikacja AU31 - CZERWIEC 2016 (test 2)

(Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja AU31 - CZERWIEC 2016 (test 2)':

- Jaka jest prawidłowa kolejność wymiany dokumentów i czynności pomiędzy zleceniodawcą a zleceniobiorcą? ........
- Jak nazywa się styl prowadzenia negocjacji, zgodnie z którym w procesie negocjacyjnym każda ze stron osiąga pewne korzyści, ale też notuje na swoim koncie określone straty, a osiągnięte wzajemne porozumienie nie zaspokaja w pełni oczekiwań i potrzeb żadnego z negocjatorów, a jedynie zapewnia podtrzymanie poprawnych relacji? ........
- Który z podwykonawców stosuje progresywną stawkę przewozową? ........
- Do potransakcyjnych elementów obsługi klienta zalicza się ........
- Od 2011 roku obowiązujące w Polsce podstawowe stawki podatku VAT od towarów i usług wynoszą: ........
- Firma spedycyjno-transportowa otrzymała zlecenie wykonania przewozów na odległość 40 000 km. Koszty wytworzenia usługi zostały skalkulowane na kwotę 160 000 zł. Ile powinna wynosić jednostkowa stawka przewozowa netto, zakładając zysk firmy na poziomie 10%? ........
- Elastyczność systemu transportowego to porównanie ........
- Wskaźnikiem oceny procesu transportowego jest koszt jednostkowy tonokilometra (K) wyrażony wzorem ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: