LOGOWANIE

Kwalifikacja AU31 - PAŹDZIERNIK 2016 (test 2)

(Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja AU31 - PAŹDZIERNIK 2016 (test 2)':

- Chcąc dokonać oceny potencjału przedsiębiorstwa, określić jego szanse i zagrożenia, słabe oraz mocne strony, jak również oceny zdolności do wykorzystania szans pojawiających się na rynku usług spedycyjno -transportowym, należy przeprowadzić ........
- Która formuła INCOTERMS 2010 nakłada na sprzedającego maksimum obowiązków wraz z ocleniem, a na kupującego tylko wyładunek towaru w miejscu przeznaczenia? ........
- Do instrumentów marketingowych w transporcie, promujących markę usług i jej producenta, należą: ........
- Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez spedytora towaru do wysyłki oraz zawierającym zobowiązanie do wysłania towaru pod wskazany adres lub wydania wskazanemu adresatowi jest ........
- Przesyłka zostaje uznana za utraconą, jeżeli nie dojdzie ona do miejsca wskazanego w liście przewozowym w ciągu ........
- Który rodzaj stawki przewozowej stosuje przedsiębiorstwo, jeśli za każdą jednostkę pracy przewozowej bez względu na wielkość zrealizowanej usługi pobiera taką samą cenę jednostkową? ........
- Który z wydatków ponoszonych przez przedsiębiorstwo jest jego kosztem stałym? ........
- Kto ustala stawki podatków od środków transportu w drodze uchwały? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: