LOGOWANIE

Kwalifikacja BD4 - CZERWIEC 2016

(Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja BD4 - CZERWIEC 2016':

- Które elementy podczas wykonywania ścianek działowych należy podkleić taśmą uszczelniającą? ........
- Na podstawie danych zawartych w tabeli wskaż długość blachowkrętów, którymi należy mocować płyty gipsowo-kartonowe o grubości 12,5 mm do konstrukcji z profili metalowych. ........
- Na którym rysunku przedstawiono narzędzie służące do przycinania profili stalowych? ........
- Niedokręcone wkręty mocujące płyty gipsowo-kartonowe powodują ........
- Aby uszczelnić miejsca styków suchej zabudowy z elementami murowanymi, profile przyścienne należy okleić ........
- Przedstawiona na rysunku powierzchnia podłogi pomieszczenia, przeznaczona do zabudowy suchym j astrychem gipsowym, wynosi ........
- Dwie warstwy podłogowe płyt gipsowo-włóknowych o grubości 25 mm każda układane są na podłożu drewnianym z desek o grubości 32 mm. Do ich przykręcenia należy użyć wkrętów o długości ........
- Jeżeli dopuszczalne odchylenie powierzchni płyt suchego jastrychu gipsowego od poziomu wynosi 3 mm/m i nie więcej niż 10 mm na całej długości pomieszczenia, to w pomieszczeniu o długości 10 m odchylenie od poziomu może wynosić maksymalnie ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO