LOGOWANIE

Kwalifikacja B21 - CZERWIEC 2016

(Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja B21 - CZERWIEC 2016':

- Wskaż aktualnie obowiązującą wartość współczynnika przenikania ciepła dla ściany zewnętrznej pomieszczenia, w którym temperatura wynosi 20°C, według rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. ........
- Kolektory słoneczne montowane na powierzchni terenu z wykorzystaniem konstrukcji wsporczej są narażone szczególnie na ........
- Jeżeli kolektor fototermiczny o powierzchni 2 m2 przy napromieniowaniu słonecznym z mocą 1 000 W/m2 przekazał do instalacji 1 400 W ciepła, to sprawność urządzeń wynosi ........
- Przyczyną wypływu czynnika z zaworu bezpieczeństwa w instalacjach solarnych może być ........
- Oblicz kubaturę pomieszczenia o wymiarach 4 x 3 m i wysokości 3 m. ........
- Oznaczenie PE-HD na rurze określa ........
- Za pomocą parownika pompa ciepła ........
- Sprężarkowa pompa ciepła nazywana jest rewersyjną, jeśli zainstalowana w budynku ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja B21 - CZERWIEC 2016