LOGOWANIE

Kwalifikacja B21 - PAŹDZIERNIK 2016

(Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja B21 - PAŹDZIERNIK 2016':

- W skład kompletnego systemu fotowoltaiki służącego do produkcji energii elektrycznej, wykorzystującego promieniowanie słoneczne, zaliczane są: ........
- Solarna stacja napełniająca pracuje z wydajnością 3 dm3/s. Instalację o jakiej objętości może napełnić stacja w ciągu dwóch godzin? ........
- Do montażu instalacji ogrzewania podłogowego z rur PEX nie stosuje się narzędzia ........
- Na schemacie montażowym elektrowni wiatrowej cyframi od 1 do 4 oznaczono kolejno elementy: ........
- Na rysunkach 1,2,3 przedstawione są kolejne etapy budowy montażu gruntowego wymiennika ciepła. Etap przedstawiony na rysunku 2 to ........
- Użytkowany kocioł na biomasę powinien być poddany zabiegom konserwacyjnym w najkorzystniejszym do tego celu okresie, czyli podczas ........
- W celu sporządzenia kosztorysu powykonawczego wielkości nakładów robocizny materiałów i sprzętu określane są w oparciu ........
- Dla budynku jednorodzinnego optymalna instalacja powinna mieć ok. 3 kW zainstalowanej mocy (12 paneli fotowoltaicznych o mocy 250 W). Materiały do wykonania instalacji PV sieciowej o mocy 1 kW stanowią koszt 8 000 zł. Montaż instalacji na dachu wymaga pracy dwóch pracowników po 12 godzin każdy wg stawki 20 zł za 1 roboczogodzinę. Firma wykonawcza nalicza marżę w wysokości 25% kosztów materiałowych. Ile wynosi całkowity koszt montażu instalacji PV sieciowej? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: B.21-X-16.08


Test jest przeznaczony dla zawodów: