LOGOWANIE

Kwalifikacja B21 - PAŹDZIERNIK 2016

(Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej)

Ten test możesz rozwiązać na stronie BEZPŁATNIE, ale sprawdzenie wyniku oraz pobranie testu wymaga odblokowania ODBLOKUJ TEST TERAZ
TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja B21 - PAŹDZIERNIK 2016':

- Maksymalne dopuszczalne obciążenie śniegiem kolektorów słonecznych wynosi ........
- Do spalania materiałów o wysokiej zawartości żużla nadają się kotły z paleniskiem ........
- Solarna stacja napełniająca pracuje z wydajnością 3 dm3/s. Instalację o jakiej objętości może napełnić stacja w ciągu dwóch godzin? ........
- Składowanie rur stalowych na regałach wspornikowych dłużycowych w pomieszczeniu zamkniętym nie zabezpiecza ich przed ........
- Do napełniania i odpowietrzania instalacji solarnych stosuje się urządzenie ........
- Na schemacie montażowym elektrowni wiatrowej cyframi od 1 do 4 oznaczono kolejno elementy: ........
- Planując ułożenie rury poziomego gruntowego wymiennika ciepła, należy wykonać czynności z zachowaniem następującej kolejności: ........
- Przeprowadzeniem montażu urządzeń energetyki odnawialnej kompletacją dostaw zgodnie z projektem zajmuje się ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja B21 - PAŹDZIERNIK 2016