LOGOWANIE

Kwalifikacja BD17 - PAŹDZIERNIK 2016

(Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja BD17 - PAŹDZIERNIK 2016':

- Do wykonania instalacji solarnej stosuje się rury miedziane łączone przez ........
- Do napełniania i odpowietrzania instalacji solarnych stosuje się urządzenie ........
- Na rysunkach 1,2,3 przedstawione są kolejne etapy budowy montażu gruntowego wymiennika ciepła. Etap przedstawiony na rysunku 2 to ........
- Na podstawie projektu technicznego małej elektrowni wodnej sporządza się ........
- Na podstawie danych w tabeli oblicz wartość kosztorysową prac montażowych instalacji urządzeń energetyki odnawialnej. ........
- Załącznikiem do oferty sprzedaży urządzeń systemów energetyki odnawialnej, w którym zamieszczone są dane techniczne urządzeń, warunki montażu, schematy montażowe, warunki eksploatacji są ........
- Do wykonania których połączeń znajduje zastosowanie urządzenie przedstawione na rysunku? ........
- Podczas prac konserwacyjnych instalacji solarnej z zastosowaniem przyrządu pokazanego na rysunku jest wykonanie sprawdzenia ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: