LOGOWANIE

Kwalifikacja ELE10 - PAŹDZIERNIK 2016

(Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja ELE10 - PAŹDZIERNIK 2016':

- Maksymalne dopuszczalne obciążenie śniegiem kolektorów słonecznych wynosi ........
- Do spalania materiałów o wysokiej zawartości żużla nadają się kotły z paleniskiem ........
- Solarna stacja napełniająca pracuje z wydajnością 3 dm3/s. Instalację o jakiej objętości może napełnić stacja w ciągu dwóch godzin? ........
- Składowanie rur stalowych na regałach wspornikowych dłużycowych w pomieszczeniu zamkniętym nie zabezpiecza ich przed ........
- Do napełniania i odpowietrzania instalacji solarnych stosuje się urządzenie ........
- Na schemacie montażowym elektrowni wiatrowej cyframi od 1 do 4 oznaczono kolejno elementy: ........
- Planując ułożenie rury poziomego gruntowego wymiennika ciepła, należy wykonać czynności z zachowaniem następującej kolejności: ........
- Przeprowadzeniem montażu urządzeń energetyki odnawialnej kompletacją dostaw zgodnie z projektem zajmuje się ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: