LOGOWANIE

Kwalifikacja B22 - CZERWIEC 2016

(Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej)


TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja B22 - CZERWIEC 2016':

- Kocioł na biomasę spalił 100 kg wysuszonych zrębków wierzby krzewiastej o wartości opałowej 16 MJ/kg ze sprawnością wynoszącą 0,75. W procesie spalania powstało ciepło w ilości ........
- Na rysunkach przedstawiono filtr (odpylacz) tkaninowy, który wychwytuje tylko ........
- Na rysunku przedstawiono przykład uszkodzenia (zużycia) płyty bocznej pompy łopatkowej, na którą oddziaływało zjawisko ........
- Sprawność słonecznej instalacji grzewczej o powierzchni łącznej kolektorów 10 m2 napromieniowywanej z mocą 800 W/m2 i produkującej ciepło z wydajnością 0,24 MJ/min wynosi ........
- W których warunkach eksploatacji akumulator żelowy zachowa największą żywotność? ........
- Dla zapewnienia w warunkach STC (Standardowe Warunki Badań) mocy modułów fotowoltaicznych dokładnie 2 kWp, przy założeniu ich sprawności na poziomie 12,5%, wymagana ich powierzchnia powinna wynosić ........
- Którego z narzędzi nie stosuje się do podłączenia przewodów czujnika temperatury kolektora słonecznego? ........
- Warunki gwarancji zbiorników solarnych zakładają zwykle wymianę anody magnezowej minimum co ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja B22 - CZERWIEC 2016