LOGOWANIE

Kwalifikacja BD4 - CZERWIEC 2016 (test 3)

(Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja BD4 - CZERWIEC 2016 (test 3)':

- W podkładzie cementowym posadzki wzdłuż poprzecznej osi pomieszczenia wtopiono pasek szkła w celu ........
- Za wykonanie 1 m2 podłogi z desek robotnik otrzymuje 30 zł, a za zamontowanie 1 m listew przyściennych 5 zł. Za ułożenie posadzki z listwami przyściennymi w pomieszczeniu o wymiarach 5 x 10 m robotnik otrzyma ........
- Do fazowania krawędzi płytki gresowej służy ........
- Warstwę podkładową z lakieru nitrocelulozowego na posadzkach z drewna wykonuje się, aby ........
- Stare tynki cementowo-wapienne pomalowane farbami olejnymi, przed przyklejeniem do nich płytek ceramicznych, wymagają ........
- Za wykonanie 1 m2 okładziny korkowej robotnik otrzyma 10 zł. Ile wyniesie wynagrodzenie pracownika za położenie okładziny o wysokości 2,0 m na dwóch ścianach o długości 3,5 m każda? ........
- Otwór w panelu boazeryjnym HDF wycina się piłą ........
- Dopuszczalne odchylenie okładziny z paneli HDF od kierunku pionowego wynosi 5 mm/m i nie więcej niż 10 mm na całej wysokości. Jakie jest maksymalne dopuszczalne odchylenie od pionu okładziny w pomieszczeniu o wysokości 2,5 m? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO