LOGOWANIE

Test przedsiębiorczość - CZERWIEC 2007


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Test przedsiębiorczość - CZERWIEC 2007':

- Naczelnik urzędu skarbowego to organ administracji rządowej właściwy w zakresie ........
- Wynik finansowy zależy od wysokości przychodów (P) i kosztów (K) firmy. Kiedy firma przynosi straty? ........
- Formą rozliczenia gotówkowego jest ........
- Absolwent szkoły policealnej zatrudniony na umowę o pracę po przepracowaniu jednego miesiąca nabędzie prawo do pierwszego w życiu urlopu w wymiarze ........
- Czterech przedsiębiorców prowadzi działalność gospodarczą. Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli określ, który przedsiębiorca przed rozpoczęciem działalności musiał uzyskać pozwolenie z Państwowej Inspekcji Sanitarnej. ........
- Pracownik został zatrudniony na okres 10 dni. Za zebranie łubianki truskawek otrzymywał 2 zł. Zbierał 25 łubianek dziennie. Pracodawca przyznał mu 100 zł premii za wysoką wydajność pracy. Jaką kwotę wypłacił pracodawca pracownikowi? ........
- Dokument, w którym przedstawiono przebieg kariery zawodowej oraz posiadane kwalifikacje i umiejętności to ........
- Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej przedsiębiorca, będący osobą fizyczną, musi złożyć w urzędzie gminy ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO