LOGOWANIE

Kwalifikacja RL16 - PAŹDZIERNIK 2016

(Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja RL16 - PAŹDZIERNIK 2016':

- Aby zapobiec degradacji gleby, należy unikać ........
- Bezpłużna uprawa roli powoduje ........
- Sianokiszonkę sporządza się z roślin podsuszonych o zawartości suchej masy w granicach ........
- Na podstawie załączonego wykresu można stwierdzić, że największe przyrosty plonu uzyskuje się stosując nawozy azotowe w dawce ........
- Odpowiednikiem żołądka zwierząt monogastrycznych u przeżuwaczy jest komora żołądka zwana ........
- Rodzima rasa bydła nadająca się do użytkowania ekstensywnego szczególnie w gospodarstwach ekologicznych to ........
- Rozczyszczanie kopyt wykonuje się ........
- Kontrola weterynaryjna i znakowanie mięsa informuje ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: