LOGOWANIE

Kwalifikacja TG15 - PAŹDZIERNIK 2016

(Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja TG15 - PAŹDZIERNIK 2016':

- Które walory turystyczne są konieczne do uprawiania enoturystyki? ........
- Do najpiękniejszych jaskiń naciekowych w Polsce należy położona w okolicach Kielc Jaskinia ........
- W folderze promującym atrakcje Uniejowa, oprócz barwnych zdjęć, należy umieścić informacje ........
- Która oferta dotyczy sprzedaży wycieczek turystycznych z dużym, często kilkumiesięcznym wyprzedzeniem? ........
- Który dokument potwierdzający zapłatę za wycieczkę należy wystawić klientowi biura podróży? ........
- Elementami marketingu mix (5P) są między innymi: ........
- Ile wynosi koszt imprezy turystycznej dla zamówionych usług bez marży i podatku VAT? ........
- Zestawienie kosztów jest podstawą do określania wydatków imprezy turystycznej ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: