LOGOWANIE

Kwalifikacja MS12 - PAŹDZIERNIK 2016

(Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MS12 - PAŹDZIERNIK 2016':

- Kobieta zatrudniona przy stałej pracy, polegającej na przenoszeniu ciężarów po powierzchni płaskiej, może jednorazowo przenieść nie więcej niż ........
- Obowiązek stosowania 5-ciominutowej przerwy po każdej godzinie pracy przy obsłudze monitora ekranowego wynika ........
- Praca siedząca wymusza pozycję ciała powodującą przede wszystkim znaczne obciążenie układu ........
- Człowiek bez dysfunkcji zdrowotnych pozyskuje najwięcej informacji z otoczenia za pomocą zmysłu ........
- Zgodnie z normą wymagany minimalny poziom natężenia oświetlenia dla stanowisk pracy z komputerem wynosi ........
- Jeśli w skali trójstopniowej ryzyko zawodowe zostało ocenione jako średnie, ........
- Zdarzenie uznaje się za śmiertelny wypadek przy pracy, jeśli śmierć pracownika nastąpiła ........
- Wykładowca w trakcie szkolenia okresowego bhp przedstawił sytuację problemową, którą należało zanalizować w świetle obowiązującego prawa i znaleźć rozwiązanie problemu. Zastosował on ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: