LOGOWANIE

Kwalifikacja Z13 - PAŹDZIERNIK 2016

(Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja Z13 - PAŹDZIERNIK 2016':

- Zatrudnianie kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia wymienionych w wykazie prac wzbronionych kobietom jest ........
- Kobieta zatrudniona przy stałej pracy, polegającej na przenoszeniu ciężarów po powierzchni płaskiej, może jednorazowo przenieść nie więcej niż ........
- W pomieszczeniu biurowym temperatura powietrza nie może być niższa niż ........
- Podczas prowadzenia rutynowej kontroli na terenie budowy pracownik kontrolujący zobowiązany jest do używania ........
- Projektowaniem wzajemnych relacji człowiek - maszyna - środowisko, celem zapewnienia bezpieczeństwa i wydajności pracy przy minimalnym obciążeniu psychofizycznym człowieka, zajmuje się ........
- Antropometrią nazywa się ........
- Człowiek bez dysfunkcji zdrowotnych pozyskuje najwięcej informacji z otoczenia za pomocą zmysłu ........
- Pracownicy laboratorium analitycznego w zakładzie produkującym żywność najbardziej narażeni są na czynniki ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: Z.13-X-16.08


Test jest przeznaczony dla zawodów: