LOGOWANIE

Kwalifikacja RL16 - STYCZEŃ 2017

(Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja RL16 - STYCZEŃ 2017':

- W podanym płodozmianie zbożowym wskaż roślinę, która wykazuje największe działanie fitosanitarne. ........
- Maszyna przedstawiona na ilustracji przeznaczona jest do ........
- Przez ile dni maksymalnie można bezpiecznie przechowywać nasiona rzepaku o wilgotności 9% w temperaturze 15°C? ........
- Przemiana szkodliwego dla organizmu krowy amoniaku w mocznik zachodzi ........
- W ośrodkach zajmujących się hipoterapią najbardziej przydatne są konie o łagodnym charakterze rasy ........
- Pasze objętościowe w dawce dla krowy mlecznej wystarczą na produkcję tylko 12 kg mleka. Z 1 kilograma mieszanki treściwej krowa wyprodukuje 2 kg mleka. Ile kilogramów mieszanki treściwej należy dodać do pasz objętościowych, żeby dawka pokarmowa wystarczyła na dzienną produkcję 24 kg mleka? ........
- Dobierz rasę loszki do krzyżowania towarowego trzyrasowego, prowadzonego według przedstawionego schematu. ........
- Program komputerowy "INRAtion" służy do ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: