LOGOWANIE

Kwalifikacja MS12 - STYCZEŃ 2017

(Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MS12 - STYCZEŃ 2017':

- Zatrudnianie pracownika młodocianego w godzinach nadliczbowych jest ........
- Wydawanie szczegółowych instrukcji i wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy jest prawnym obowiązkiem ........
- Aktywność fizyczna pracownika prowadzi do ........
- Zamieszczony rysunek przedstawia model podstawowego systemu ........
- Skrót NDS oznacza ........
- Która z chorób zawodowych może wystąpić u pracownika obsługującego młot pneumatyczny, wiertarkę udarową lub szlifierkę elektryczną? ........
- Prawnej kwalifikacji wypadku w zakresie zakwalifikowania zdarzenia jako wypadek przy pracy, a także określenia rodzaju i skutku wypadku dokonuje ........
- Kto może przeprowadzać instruktaż ogólny? ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja MS12 - STYCZEŃ 2017