LOGOWANIE

Kwalifikacja E20 - CZERWIEC 2016

(Eksploatacja urządzeń elektronicznych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja E20 - CZERWIEC 2016':

- Skrót HbbTV to standard telewizji ........
- Jaką rolę w urządzeniach elektronicznych pełni element przedstawiony na zdjęciu? ........
- Urządzenie DVR w technologi 960H umożliwia zapis obrazu z maksymalną rozdzielczością ........
- W jakim układzie pracuje wzmacniacz operacyjny oznaczony na schemacie literą B? ........
- Na zdjęciu przedstawiono gniazdo typu ........
- Którą klasę warunków środowiskowych powinno spełniać urządzenie przeznaczone do pracy na zewnątrz w miejscu nienarażonym na oddziaływanie warunków atmosferycznych w temperaturze od -25°C do 50°C? ........
- Na podstawie fragmentu instrukcji programowania centrali alarmowej określ kolejne czynności umożliwiające uruchomienie trybu programowania lokalnego z wykorzystaniem komputera PC. ........
- Do pomiaru indukcyjności cewki należy użyć ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: E.20-X-16.05


Test jest przeznaczony dla zawodów: