LOGOWANIE

Kwalifikacja EE22 - CZERWIEC 2016

(Eksploatacja urządzeń elektronicznych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja EE22 - CZERWIEC 2016':

- Na zdjęciu przedstawiono ........
- Cyfrą 1 na schemacie zasilacza impulsowego oznaczono układ realizujący funkcję ........
- Na zdjęciu przedstawiono gniazdo typu ........
- Język schematów drabinkowych LD umożliwia ........
- Przyrząd przedstawiony na zdjęciu to ........
- Wskazanie omomierza szeregowego na zakresie xl Ok wynosi ........
- Użytkownik tunera satelitarnego zgłosił serwisantowi brak sygnału wyłącznie na programach z polaryzacją V. Sygnał satelitarny doprowadzony jest do gniazda antenowego poprzez multiswitch. Wskaż prawdopodobną usterkę. ........
- Zamiennikiem rezystora SMD o wartości rezystancji 22 kΩ jest rezystor o kodzie ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: