LOGOWANIE

Kwalifikacja ELM5 - CZERWIEC 2016

(Eksploatacja urządzeń elektronicznych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja ELM5 - CZERWIEC 2016':

- Na zdjęciu przedstawiono ........
- Na rysunku przedstawiono symbol graficzny ........
- Jaką rolę w urządzeniach elektronicznych pełni element przedstawiony na zdjęciu? ........
- Przedstawiony na zdjęciu klucz Dallas jest elementem systemu ........
- Cyfrą 1 na schemacie zasilacza impulsowego oznaczono układ realizujący funkcję ........
- W jakim układzie pracuje wzmacniacz operacyjny oznaczony na schemacie literą B? ........
- Zgodnie ze schematem nadawania sygnału telewizyjnego w Polsce (64QAM, FEC 3/4), minimalny poziom sygnału na wyjściu gniazda antenowego powinien wynosić ........
- Którego typu wtyku należy użyć w celu podłączenia kamery CCTV do gniazda wejściowego rejestratora? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: