LOGOWANIE

Kwalifikacja R10 - CZERWIEC 2016

(Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja R10 - CZERWIEC 2016':

- Badając fizykalnie żołądek u psa należy omacać okolicę ........
- Poskramianie przez założenie dutki na górną wargę stosuje się ........
- Wprowadzenie endoskopu do pęcherza moczowego nazywa się ........
- Zestaw przedstawiony na rysunku służy do pobierania ........
- Dziedzina nauk medycznych opisana w ramce to ........
- Podczas wykonywania zdjęć RTG należy zabezpieczyć właściciela zwierzęcia fartuchem z gumy ........
- Przekazanie przez matkę przeciwciał na potomstwo nazywa się odpornością ........
- Tężyczka poporodowa u suk spowodowana jest niedoborem ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: R.10-X-16.05


Test jest przeznaczony dla zawodów: