LOGOWANIE

Kwalifikacja AU22 - STYCZEŃ 2017

(Obsługa magazynów)

Ten test możesz rozwiązać na stronie BEZPŁATNIE, ale sprawdzenie wyniku oraz pobranie testu wymaga odblokowania ODBLOKUJ TEST TERAZ
TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja AU22 - STYCZEŃ 2017':

- Do odpadów przemysłowych nie zalicza się ........
- Karta przedstawiona na rysunku stosowana jest w systemie ........
- Podstawowa zasada zarządzania zapasami polega na zapewnieniu ........
- Jakie rodzaje magazynów wyróżnia się ze względu na postać przechowywanych w nich towarów? ........
- Przedstawiony poniżej znak manipulacyjny umieszczony na opakowaniu oznacza ........
- W ilu procentach jest wykorzystana strefa składowania o długości 30 m i szerokości 20 m, jeżeli powierzchnia zajmowana przez towary wynosi 480 m2? ........
- 8 listopada 2016 roku przyjęto do magazynu nową dostawę butelek o pojemności 0,5 1 w liczbie 10 000 szt. Na podstawie przedstawionej dokumentacji magazynowej określ, ile wynosi stan zapasu tego materiału po przyjęciu dostawy z dnia 8 listopada 2016. ........
- Do rozprowadzania towarów takich jak: żywność, kosmetyki, prasa czy artykuły chemii gospodarczej należy stosować dystrybucję ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja AU22 - STYCZEŃ 2017