LOGOWANIE

Kwalifikacja A35 - STYCZEŃ 2017

(Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja A35 - STYCZEŃ 2017':

- Zgodnie z zamieszczonym fragmentem kodeksu cywilnego prokurentem może być ........
- Do form komunikacji niewerbalnej należą ........
- Przedstawiony dokument to ........
- Cena zakupu netto towaru wynosi 360,00 zł, a cena sprzedaży netto 504,00 zł. Ile wynosi marża wyrażona procentowo, jeżeli jest liczona metodą "od sta"? ........
- Zapas, który jest gromadzony w celu osiągnięcia zysku wynikającego ze zmiany cen, to zapas ........
- Jaką kwotę podatku akcyzowego należy wpłacić do urzędu celnego od zakupionego w Niemczech samochodu osobowego o pojemności silnika 3 000 cm3 w cenie 5 000,00 euro, jeżeli średni kurs euro ogłaszany przez NBP w dniu powstania obowiązku podatkowego wynosi 4,00 zł? ........
- Wykazana w części E deklaracji VAT-7 za listopad kwota 450,00 zł oznacza dla przedsiębiorcy ........
- Zamieszczony fragment umowy dotyczy odpowiedzialności materialnej ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: A.35-X-17.01


Test jest przeznaczony dla zawodów: