LOGOWANIE

Test przedsiębiorczość - STYCZEŃ 2010


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Test przedsiębiorczość - STYCZEŃ 2010':

- Rejestracja w systemie REGON to zgłoszenie działalności gospodarczej do ........
- Wykres przedstawia prognozę poziomu sprzedaży w wybranych działach gospodarki na lata 2005 - 2010. W którym dziale gospodarki najkorzystniej będzie prowadzić działalność gospodarczą w roku 2010? ........
- Skrót VAT dotyczy podatku ........
- W której sytuacji pracodawca ma obowiązek wystawić pracownikowi świadectwo pracy? ........
- Pracownik zatrudniony na umowę o pracę, który nie otrzymał wynagrodzenia, może dochodzić swoich praw na podstawie przepisów ........
- W powiatowym urzędzie pracy wywieszona została oferta pracy o następującej treści: Spośród wymienionych osób wybierz tę, która spełnia wymagania stawiane w ofercie. ........
- O które informacje należy rozszerzyć przedstawione obok CV? ........
- Pan Jak Kowalski podpisał umowę o pracę na czas nieokreślony w 2006 roku. W lutym 2010 roku planuje zmienić pracę. Zgodnie z art. 36. Kodeksu pracy panu Kowalskiemu przysługuje okres wypowiedzenia wynoszący ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO