LOGOWANIE

Kwalifikacja E20 - STYCZEŃ 2017

(Eksploatacja urządzeń elektronicznych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja E20 - STYCZEŃ 2017':

- W jakim układzie pracują tranzystory przedstawione na rysunku? ........
- Przestawione gniazdo służy do podłączenia przewodu zakończonego wtykiem w standardzie ........
- Na rysunkach pokazano schemat ideowy układu stabilizatora napięcia zawierającego dwie identyczne diody Zenera D1 i D2 oraz charakterystykę statyczną diod. Jaka jest wartość napięcia UAB, jeżeli przez diody płynie prąd wsteczny o wartości 40 mA? ........
- Wartość pojemności kondensatora przedstawionego na rysunku wynosi ........
- Na rysunku pokazano widok sygnału zmodulowanego amplitudowo, przy czym amplituda sygnału nośnego Un = 1 V. Wartość współczynnika głębokości modulacji wynosi ........
- Na rysunku pokazano zmierzoną statyczną charakterystykę przejściową bramki logicznej NAND w układzie inwertera. Z rysunku można odczytać, że zakres napięć wejściowych bramki traktowanych jako wysoki poziom logiczny na wejściu wynosi w przybliżeniu ........
- W układzie prostownika pokazanym na rysunku przeprowadzono pomiary czasowych przebiegów napięcia u1(t) oraz u2(t). Na tej podstawie można stwierdzić uszkodzenie polegające na ........
- W celu odkręcenia śrub mocujących obudowę urządzenia pokazanego na rysunku należy użyć wkrętaka: ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: E.20-X-17.01


Test jest przeznaczony dla zawodów: