LOGOWANIE

Kwalifikacja EE22 - STYCZEŃ 2017

(Eksploatacja urządzeń elektronicznych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja EE22 - STYCZEŃ 2017':

- Przestawione gniazdo służy do podłączenia przewodu zakończonego wtykiem w standardzie ........
- Sonda do badania poziomów logicznych układów cyfrowych jest pokazana na rysunku ........
- Tranzystor NPN, którego współczynnik wzmocnienia prądowego P = 50, pracuje w układzie pokazanym na rysunku. Jaka jest wartość napięcia kolektor-emiter tego tranzystora? ........
- W układzie prostownika pokazanym na rysunku przeprowadzono pomiary czasowych przebiegów napięcia u1(t) oraz u2(t). Na tej podstawie można stwierdzić uszkodzenie polegające na ........
- Jaki jest rozmiar binarny adresu IP zapisany w formacie protokołu IPv4? ........
- Schemat blokowy którego układu pokazano na rysunku? ........
- Na rysunku pokazano zależność tłumienia od częstotliwości A=f(f) pewnego filtru. Jaki to rodzaj filtru? ........
- W instrukcji serwisowej multimetru zapisano, że umożliwia on wyświetlanie wyników pomiarów w formacie trzy i pół cyfry. Jaką maksymalną liczbę jednostek może wyświetlić ten multimetr? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: