LOGOWANIE

Kwalifikacja ELM5 - STYCZEŃ 2017

(Eksploatacja urządzeń elektronicznych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja ELM5 - STYCZEŃ 2017':

- W jakim układzie pracują tranzystory przedstawione na rysunku? ........
- Na schemacie ideowym odbiornika superheterodynowego pracującego z modulacją AM blok 4 pełni funkcję: ........
- W celu obserwacji na ekranie oscyloskopu składowej zmiennej napięcia z pominięciem składowej stałej zaznaczony na rysunku przełącznik powinien być ustawiony w pozycji ........
- Na rysunkach pokazano schemat ideowy układu stabilizatora napięcia zawierającego dwie identyczne diody Zenera D1 i D2 oraz charakterystykę statyczną diod. Jaka jest wartość napięcia UAB, jeżeli przez diody płynie prąd wsteczny o wartości 40 mA? ........
- Sonda do badania poziomów logicznych układów cyfrowych jest pokazana na rysunku ........
- We wzmacniaczu mocy pracującym w klasie A przez element aktywny tego wzmacniacza (tranzystor) prąd płynie przez czas ........
- Na rysunku pokazano widok sygnału zmodulowanego amplitudowo, przy czym amplituda sygnału nośnego Un = 1 V. Wartość współczynnika głębokości modulacji wynosi ........
- Tranzystor pracuje w układzie wspólnego emitera. Podstawowym zadaniem zaznaczonego na rysunku kondensatora C w tym układzie jest ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: