LOGOWANIE

Kwalifikacja M44 - STYCZEŃ 2017

(Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja M44 - STYCZEŃ 2017':

- Przedstawiony fragment dokumentacji technologicznej jest częścią karty ........
- Oznaczenie pasowania według zasady stałego wałka przedstawia zapis ........
- Podany na rysunku zapis oznacza, że ta część była poddana ........
- Którym nożem tokarskim można przeprowadzić toczenie wzdłużne i poprzeczne z dużą wydajnością? ........
- W produkcji masowej półfabrykatami do wytworzenia części typu tuleja o dużych wymiarach gabarytowych są ........
- Poprawność wykonania powierzchni wałka oznaczonej M20 x 1 należy kontrolować sprawdzianem ........
- Najbardziej wydajnym sposobem obróbki skrawaniem płaszczyzn jest ........
- Korozji międzykrystalicznej można zapobiec poprzez ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: M.44-X-17.01


Test jest przeznaczony dla zawodów: