LOGOWANIE

Kwalifikacja RL11 - STYCZEŃ 2017

(Wykonywanie czynności pomocniczych w zakresie usług weterynaryjnych oraz kontroli i nadzoru)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja RL11 - STYCZEŃ 2017':

- Ilustracja przedstawia badanie ........
- Wprowadzenie endoskopu do jamy otrzewnowej nazywa się ........
- Próbki moczu do badań bakteriologicznych należy dostarczyć do laboratorium w ciągu ........
- Zdolność mikroorganizmów do przenikania przez bariery ochronne ustroju, namnażania się i rozprzestrzeniania w nim, nazywa się ........
- Tasiemiec uzbrojony występuje ........
- Na wydruku z morfologii krwi psa widnieje informacja: PLT 850 (200-580 tys./μl). Wynik świadczy ........
- Zaprezentowany szew chirurgiczny to szew ........
- W tabeli podano prawidłowe wskaźniki hematologiczne dla różnych gatunków zwierząt. Które ze zwierząt ma leukocytozę? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: