LOGOWANIE

Kwalifikacja MED3 + MED14 - STYCZEŃ 2017


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MED3 + MED14 - STYCZEŃ 2017':

- Wraz ze starzeniem się organizmu bardzo często następuje ........
- Jeżeli u podopiecznej występują: obniżenie nastroju, niska samoocena, niezdolność do przeżywania przyjemności, zaburzenia rytmu dobowego, można przypuszczać, że cierpi ona na ........
- Optymalnym sposobem na rozpoznanie niezaspokojonej potrzeby afiliacji u pacjenta jest ........
- Przyjęty na oddział rehabilitacji pacjent z chorobą zwyrodnieniową stawów zadaje dużo pytań dotyczących oddziału i planów rehabilitacji. Jego zachowanie świadczy o występowaniu potrzeby ........
- W przypadku zgłoszenia przez podopieczną, zamieszkałą w DPS, pobolewania i pieczenia w trakcie oddawania moczu, opiekun powinien ........
- W wyniku unieruchomienia po złamaniu kości promieniowej prawej podopieczna może mieć problemy ........
- Przystępując do czesania włosów pacjentki leżącej w łóżku, należy ........
- Kąpiel chodzącego pacjenta po operacji wszczepienia endoprotezy stawu biodrowego najlepiej jest wykonać ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: