LOGOWANIE

Kwalifikacja MS4 - STYCZEŃ 2017

(Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MS4 - STYCZEŃ 2017':

- Najwięcej informacji o zdiagnozowanych schorzeniach pacjenta dostarcza ........
- W przypadku zgłoszenia przez podopieczną, zamieszkałą w DPS, pobolewania i pieczenia w trakcie oddawania moczu, opiekun powinien ........
- Jedną z podstawowych zasad obowiązujących przy słaniu łóżka, w którym leży chory, jest ........
- Do wykonania czepca przeciwwszawiczego u przytomnego pacjenta niezbędne jest ........
- Zapewniając bezpieczeństwo unieruchomionemu w łóżku pacjentowi leżącemu w pozycji na prawym boku, należy pamiętać ........
- Podstawową zasadą przy świadczeniu usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej jest ........
- Co powinien zrobić opiekun medyczny, jeśli zauważy, że jego podopieczna czasami nie reaguje na jego słowa, zaczęła dużo głośniej mówić i nastawiać telewizor na wysoką głośność? ........
- Używany przez opiekuna (przygotowany w odpowiednim stężeniu) preparat chemiczny, dezynfekujący niektóre przybory lub sprzęt wykorzystany podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych u osoby chorej i niesamodzielnej, ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: