LOGOWANIE

Kwalifikacja AU32 - CZERWIEC 2017

(Organizacja transportu)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja AU32 - CZERWIEC 2017':

- I Do czynności wykonawczych procesu transportującego należy ........
- O której godzinie najpóźniej powinien wyjechać dostawca, jeżeli średnia prędkość pojazdu wynosi 50 odległość między dostawcą a odbiorcą - 225 km, a odbiorca oczekuje dostawy ładunku o godz. 17:30? ........
- Przedsiębiorstwo transportowe osiągnęło wskaźnik niezawodności dostaw na poziomie 90%. Oznacza to, że na 250 otrzymanych zleceń transportowych przedsiębiorstwo nic zrealizowało na czas ........
- Nadawca ładunku przewożonego poza granice Polski środkami transportu samochodowego sporządza międzynarodowy samochodowy list przewozowy ........
- Na podstawie fragmentu rozporządzenia określ minimalną powierzchnię wagonu do przewozu 60 szt. zwierząt przyjmując, że każde z nich waży 199 kg. ........
- Sztauowanie ładunku polega na jego ........
- Ile wagonów o możliwości przewozowej 2 TEU należy zastosować do przewozu 4 kontenerów 40' i 4 kontenerów 20'? ........
- Do transportu 1 sztuki niepodzielnego ładunku o masie 37 ton należy użyć ciągnika ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: