LOGOWANIE

Kwalifikacja A36 - CZERWIEC 2017

(Prowadzenie rachunkowości)

Ten test możesz rozwiązać na stronie BEZPŁATNIE, ale sprawdzenie wyniku oraz pobranie testu wymaga odblokowania ODBLOKUJ TEST TERAZ
TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja A36 - CZERWIEC 2017':

- Formularz magazynowy o symbolu Zw jest wykorzystywany do udokumentowania ........
- Która operacja gospodarcza została zaksięgowana na podstawie dowodu PK1 - Polecenie księgowania! ........
- Pożyczkę udzieloną innej jednostce gospodarczej na okres 2 lat zalicza się w bilansie do ........
- Jan Nowak prowadzący zakład stolarski i będący czynnym podatnikiem VAT zakupił frezarkę na podstawie faktury nr 215/2017. Na jaką wartość zostanie wyceniona frezarka w dowodzie OT - Przyjęcie środka trwałego potwierdzającym przyjęcie jej do użytkowania? ........
- Do przychodów finansowych przedsiębiorstwa zalicza się ........
- Zapłacone koszty postępowania sądowego należy zaliczyć do ........
- Na podstawie zapisów na kontach księgowych oblicz wartość bilansową wyrobów gotowych w magazynie, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. ........
- Wskaż zestaw kont, na których księguje się zdarzenia gospodarcze, stosując wyłącznie zasadę jednostronnego zapisu. ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja A36 - CZERWIEC 2017