LOGOWANIE

Kwalifikacja MS12 - CZERWIEC 2017

(Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MS12 - CZERWIEC 2017':

- Pracodawca tworzy służbę bhp, gdy zatrudnia więcej niż ........
- Jeśli mięśnie znajdują się w stanie długotrwałego napięcia bez zmiany położenia odpowiedniej części ciała, wówczas występuje ........
- Pozycja ciała podczas pracy jest uzależniona od ........
- Czynnikiem uciążliwym przy pracy z komputerem jest przede wszystkim ........
- Pracownik wykonujący pracę magazyniera i kierowcy powinien być zapoznany z ryzykiem zawodowym na stanowisku ........
- Pracownica, wracając z pracy do domu, została pobita. Takie zdarzenie ........
- Pracownicy zatrudnieni w danym zakładzie pracy, z uwagi na szybki postęp techniki i technologii, stale muszą doskonalić swoje umiejętności związane z zagadnieniami bhp. Temu celowi służą szkolenia ........
- Które z wymienionych form popularyzacji zagadnień bhp najlepiej kształtują postawy ludzkie, przybierając niekiedy formę symulowanych zdarzeń losowych? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: