LOGOWANIE

Kwalifikacja Z13 - CZERWIEC 2017

(Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy)

Ten test możesz rozwiązać na stronie BEZPŁATNIE, ale sprawdzenie wyniku oraz pobranie testu wymaga odblokowania ODBLOKUJ TEST TERAZ
TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja Z13 - CZERWIEC 2017':

- Zgodnie z kodeksem pracy za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy odpowiedzialność ponosi ........
- Jakim badaniom podlega pracownik przyjmowany do pracy? ........
- Zatrudnianie kobiet w ciąży przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia, wymienionych w wykazie prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią, jest ........
- Pracownik służby bhp w czasie wykonywania swoich obowiązków powinien stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej. Na placu budowy zobowiązany jest do używania ........
- Jeśli mięśnie znajdują się w stanie długotrwałego napięcia bez zmiany położenia odpowiedniej części ciała, wówczas występuje ........
- Badanie i ocenianie obciążenia psychicznego pracownika na stanowisku pracy nie ma na celu ........
- Skuteczność środków ochrony indywidualnej w dużym stopniu zależy od ........
- Według zaleceń normy ISO 9241-6 dotyczącej wymagań ergonomicznych dla stanowisk pracy z komputerem, w przypadku wykonywania trudnych i złożonych zadań równoważny poziom dźwięku nie powinien przekraczać ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja Z13 - CZERWIEC 2017