LOGOWANIE

Kwalifikacja MED3 + MED14 - CZERWIEC 2017


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MED3 + MED14 - CZERWIEC 2017':

- Które ze zmian w układzie oddechowym towarzyszą procesowi starzenia się człowieka? ........
- Wykorzystując skalę Barthel można określić u podopiecznego stopień ........
- U pacjentki ze skłonnością do występowania grzybicy po zastosowaniu antybiotykoterapii może pojawić się ........
- Opiekun medyczny jako członek zespołu terapeutyczno-opiekuńczego został wyznaczony do pomocy nowo przyjętemu podopiecznemu domu pomocy społecznej w procesie adaptacji. Swoją pracę powinien rozpocząć od ........
- W trakcie wykonywania toalety porannej pacjentowi leżącemu unieruchomionemu w łóżku należy, przy braku przeciwwskazań, wykonać nacieranie i oklepanie ścian klatki piersiowej w celu ........
- W której z opisanych sytuacji występuje największe prawdopodobieństwo szerzenia się zakażenia szpitalnego? ........
- Przystępując do wykonania toalety jamy ustnej u przytomnego pacjenta z protezą zębową należy pamiętać ........
- Zgodnie z algorytmem mycia osoby chorej leżącej w łóżku, opiekun powinien wykonać podmycie pacjentki ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: