LOGOWANIE

Kwalifikacja MS4 - CZERWIEC 2017

(Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MS4 - CZERWIEC 2017':

- Podopieczny z rozpoznaną chorobą wieńcową powinien przede wszystkim ........
- W trakcie wykonywania toalety porannej pacjentowi leżącemu unieruchomionemu w łóżku należy, przy braku przeciwwskazań, wykonać nacieranie i oklepanie ścian klatki piersiowej w celu ........
- W jakich warunkach pacjent powinien otrzymać informacje o swoim stanie zdrowia? ........
- Osoby z nadciśnieniem tętniczym powinny ograniczać spożycie ........
- Starszemu podopiecznemu, u którego występuje ograniczenie możliwości ruchowych, podczas wstawania z łóżka, opiekun powinien udzielić pomocy rozpoczynając działania od ........
- Opiekun medyczny po zmianie worka stomijnego pacjentowi przebywającemu w szpitalu, zużyty worek powinien wrzucić do pojemnika na odpady wyłożonego workiem koloru ........
- Podstawowym celem rehabilitacji osób z rozpoznaną chorobą Parkinsona jest podtrzymywanie aktywności ruchowej, co w początkowym okresie choroby polega głównie na ........
- Stan świadomości osoby z niepełnosprawnością ocenia się przede wszystkim na podstawie ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: