LOGOWANIE

Kwalifikacja E20 - CZERWIEC 2017

(Eksploatacja urządzeń elektronicznych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja E20 - CZERWIEC 2017':

- Który parametr fali nośnej ulega zmianie podczas modulacji AM sygnałem modulującym o częstotliwości 1 kHz? ........
- Na rysunku przedstawiono schemat multiwibratora ........
- Jaką wartość powinny posiadać rezystory R1+R4 aby dany układ stanowił poprawnie działający przetwornik cyfrowo-analogowy? Bit oznaczony literą A jest bitem najmniej znaczącym. ........
- Poszczególnym paskom w kodzie kreskowym rezystora, którego wartość rezystancji zapisano jako R22, odpowiadają kolory ........
- Do wejścia Z2 centrali alarmowej podłączono czujkę ruchu typu NC (patrz rysunek). Który typ linii należy ustawić przy programowaniu danego wejścia? ........
- Który rodzaj kabla stosuje się do transmisji cyfrowych sygnałów audio w standardzie TOSLINK? ........
- Przestawione na rysunku elementy to ........
- Przykładem urządzenia wykonawczego jest ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: E.20-X-17.06


Test jest przeznaczony dla zawodów: