LOGOWANIE

Kwalifikacja EE22 - CZERWIEC 2017

(Eksploatacja urządzeń elektronicznych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja EE22 - CZERWIEC 2017':

- Który z symboli znajdujących się na tabliczce znamionowej określa warunki środowiskowe, w jakich może pracować urządzenie elektroniczne? ........
- Poszczególnym paskom w kodzie kreskowym rezystora, którego wartość rezystancji zapisano jako R22, odpowiadają kolory ........
- Na rysunku przedstawiony jest ........
- Standardem transmisji DVB w sieciach kablowych jest ........
- Podłączając czujkę ruchu typu NC do centrali alarmowej w konfiguracji 3EOL/NC, należy w tej czujce umieścić, odpowiednio podłączone, trzy ........
- Urządzeniem, które umożliwia transmisję sygnału telewizyjnego pochodzącego z kilku anten za pośrednictwem jednego przewodu, jest ........
- Ile wynosi moc czynna wytwarzana w złączu elementu elektronicznego, jeżeli jego temperatura wynosi Tj=120°C, a otoczenia Tamb=20°C? Całkowita rezystancja termiczna od złącza poprzez obudowę do otoczenia jest równa ΣRt=50°C/W. ........
- Podczas pomiaru mocy żarówki w obwodzie prądu stałego watomierzem analogowym o podziałce 100 działek, ustawionym na zakresie UN=100 V, IN=0,5 A, wskazówka wskazuje 72 działki. Ile wynosi wartość mierzonej mocy? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: