LOGOWANIE

Kwalifikacja ELM5 - CZERWIEC 2017

(Eksploatacja urządzeń elektronicznych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja ELM5 - CZERWIEC 2017':

- Na podstawie przedstawionych pomiarów stanów logicznych można stwierdzić, że uszkodzeniu uległa bramka oznaczona cyfrą ........
- Na rysunku przedstawiono schemat multiwibratora ........
- Zakładając, że bit D jest najbardziej znaczący, określ która cyfra pojawi się na wyświetlaczu siedmiosegmentowym? ........
- Aktywna bariera podczerwieni może pracować, wykorzystując promieniowanie elektromagnetyczne o długości fali ........
- Poszczególnym paskom w kodzie kreskowym rezystora, którego wartość rezystancji zapisano jako R22, odpowiadają kolory ........
- W celu uzyskania licznika modulo 5 należy w przedstawionym układzie do bramki AND podać sygnały ........
- Rysunki przedstawiają czujkę ........
- Który rodzaj kabla stosuje się do transmisji cyfrowych sygnałów audio w standardzie TOSLINK? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: