LOGOWANIE

Kwalifikacja M44 - CZERWIEC 2017

(Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja M44 - CZERWIEC 2017':

- Dokumentem przeznaczonym dla pracownika bezpośrednio wykonującego daną operację, zawierającym wszystkie potrzebne informacje do jej wykonania, jest ........
- Ile wynosi moment utwierdzenia belki przedstawionej na rysunku? ........
- Na rysunku przedstawiono oznaczenie przekroju ........
- Montaż łożysk tocznych należy tak zaplanować, aby podczas procesu ........
- Do wykonania sprężyn nie stosuje się stali oznaczonej symbolem ........
- W celu uzyskania żeliwa ciągliwego z żeliwa białego stosuje się wyżarzanie ........
- Wskaż narzędzie służące do wykonania rowka w części przedstawionej na rysunku. ........
- Jaką średnicę wierzchołkową posiada koło zębate o liczbie zębów z = 48 i module m = 2? Skorzystaj ze wzoru: dw = m ∙ (z + 2) ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: M.44-X-17.06


Test jest przeznaczony dla zawodów: