LOGOWANIE

Kwalifikacja RL11 - CZERWIEC 2017

(Wykonywanie czynności pomocniczych w zakresie usług weterynaryjnych oraz kontroli i nadzoru)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja RL11 - CZERWIEC 2017':

- Które cechy charakteryzują przesięk? ........
- Do badań koproskopowych pobiera się ........
- W czasie sekcji w mięśniach u świni stwierdzono okrągłe pęcherzyki średnicy 1 cm. Są to formy larwalne ........
- Liczbę pasożytów określonego gatunku, występującą w jednym osobniku żywicielskim, nazywa się ........
- W czasie badania treści żwacza pH=5 świadczy o ........
- Analgetyki służą do ........
- Który z przedstawionych na rysunku szwów to szew "na okrętkę"? ........
- Zabieg tarnikowania zębów u koni przeprowadza się ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: