LOGOWANIE

Kwalifikacja AU31 - CZERWIEC 2017

(Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja AU31 - CZERWIEC 2017':

- Kontenery serii 1 ISO są oznaczone ze względu na wymiary. Kontenery o długości powyżej 12 metrów, zgodnie z załączoną tabelą, będą rozpoczynały się oznaczeniem ........
- Skrót ERTMS oznacza ........
- Zdjęcie przedstawia ........
- Do grupy wyspecjalizowanych statków morskich służących do przewozu łatwo psujących się produktów spożywczych zalicza się ........
- Do oznaczania których grup ładunków stosowana jest tablica przedstawiona na rysunku? ........
- Przewóz materiałów niebezpiecznych transportem kolejowym realizowany jest na podstawie przepisów ........
- Która polisa stanowi dowód ubezpieczenia jednej konkretnej przesyłki tylko na czas jej przewozu jednym określonym środkiem transportu, na określonej trasie? ........
- Na rysunku przedstawiony jest kod kreskowy typu ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: